Balancetilsundhed

Arbejdsmiljø rådgivning

Jeg kan hjælp med at forebygge arbejdsmiljøproblemer og styrke arbejdsmiljøet.

Som erfaren ergoterapeut møder jeg mange forskellige udfordringer og ved, hvad der skal til for at få en arbejdsgiver i tale. Dine medarbejdere kan af mange forskellige grunde og i varierende grad have en påvirket funktionsevne – der kan forværres ved belastning. Med den rette støtte, skånehensyn og kompenserende ordning vil en funktionsnedsættelse i mindre grad påvirkes af belastninger i negativ retning både fysisk og psykisk.

Virksomheder bør kende medarbejdernes skånehensyn, så de kan efterleve dem og tage hensyn til medarbejderne. 

Behovet for en indsats kan være både fysiske og psykiske arbejdsmiljø opgaver.

Ønsker kan f.eks. være at forbedre:

  • psykiske skånehensyn f.eks. skabe overblik og struktur i arbejdsopgaver for medarbejderne evt. på nedsat tid og med støtte fra kommunen
  • fysiske skånehensyn f.eks. kontorindretning ift. forebyggelse og behandling af arbejdsskader
  • vurdering og vejledning inden køb af nye kontormøbler og andet inventar
  • firmamassage aftale enten på arbejdspladsen eller i min klinik for at hæve arbejdsindsatsen og nedbringe sygefraværet og undgå stressramte medarbejdere

 

Ring på 23296870 hvis du som arbejdsleder, direktør eller anden ledende stilling har udfordringer, så vi kan få afklaret jeres behov i virksomheden og det, jeg kan tilbyde jer. 

[Kommende CASE] 

Har du spørgsmål?

Kontakt mig

Åbningstider efter aftale:
Mandag kl. 12-17.00
Tirsdag kl. 10-20
Onsdag-fredag kl. 8-17
Lørdag fra kl. 8-12