Behovet for en indsats kan være både fysisk og psykisk arbejdsmiljø opgave(r)

ønsker indsatser for at forbedre eks.

  • kontorindretning ift. forebyggelse af arbejdsskader
  • vurdering og vejledning inden køb af kontor møbler 
  • forbedre arbejdsmiljøet mellem de ansatte og/eller til ledelsen
  • personalepleje som eks. massagetilbud til de ansatte.