Balancetilsundhed

Sundhedsfaglig forløbskoordinering

Er du havnet i en situation hvor det er for svært at finde rundt i det offentlige system, har svært ved at finde ud hvor du skal søge træning, hjælpemidler, hjemmehjælp, bostøtte, sygemelding eller noget helt andet.

Da jeg har mere end 15 års ansættelse og erfaring  som myndighedsperson, kender jeg det offentlige instanser indefra kender jeg lovgivningen og borgernes rettigheder.

Jeg kan eks. deltage i udskrivningsmøder på sygehuset, møder med jobcentret, hjælpe med diverse blanketter, skrive klager m.m.