Balancetilsundhed

Jytte Dybro

Sundhedsfaglig forløbskoordinering

Jeg hjælper, når systemet driller. Ofte handler det om indblik, overblik og struktur – i relation mellem ledelse, læger, sygeplejerskere og dig som borger. 

Er du havnet i en situation hvor det er for svært at finde rundt i det offentlige system, har svært ved at finde ud hvor du skal søge træning, hjælpemidler, hjemmehjælp, bostøtte, sygemelding eller noget helt andet.

Med mere end 15 års ansættelse og erfaring som myndighedsperson, kender jeg de offentlige instanser, herunder lovgivningen og borgernes rettigheder.

Jeg kan f.eks. deltage i udskrivningsmøder på sygehuset, møder med jobcentret, hjælpe med diverse blanketter, skrive klager mv.