Balancetilsundhed

Ergoterapi - Gør Din Dagligdag Mulig!

Ergoterapeutisk viden og tilgange til livet kan meget

Har du besluttet dig for at det er nu eller i nærmeste fremtid du gerne vil til at foretage dig nogle ændringer i din måde at leve livet på.

Måske mistrives du med dit arbejde, har for lidt energi til din familie, der er ikke balance mellem arbejde og familien, du vil gerne tabe dig eller måske har du svært ved at holde vægten eller vejer for meget.

Har de tiltag du tidligere prøvet ikke hjulpet tilstrækkeligt eller ikke haft en langvarige effekt?

Med baggrund i min uddannelse som Ergoterapeut, NLP-practitioner og Corrective Sounds behandler, kan jeg hjælpe dig til at foretage nogle livsstilsændringer, så du kan arbejde videre med dine ønsker og mål for livet. Hvis du ikke allerede har de rette redskaber i din rygsæk hjælper jeg gerne dig med at få dem fundet så dit liv bliver fyldt med energi, overskud og livsværdier i dit liv fremover.

Behandlinger

Oplysning

Jeg har tavshedspligt, men af hensyn til det gode forløb hos mig føres der en journal, hvorfor der er behov for samtykkeerklæring som udfyldes til første aftale.