Balancetilsundhed

En behandling der har effekt på både børn og voksne

Corrective Sounds behandling

Der findes overordnet set tre forskellige bevidstheds-niveauer i et hvert menneske: cellerne som er DNA-strukturen, det underbevidste og det bevidste.

Det skønnes, at det underbevidste har 48 hjerneceller til rådighed for hver gang, det bevidste sind har en hjernecelle.

Det underbevidste gemmer den personlige historie, lige fra undfangelsen og frem til i dag. Det betyder, at de chok, traumer og lignende, vi er ude for gennem vores fostertilværelse og liv, sætter sig som blokeringer og ubalancer i vores energisystem. Ubalancerne trækker vores energisystem skævt, og eftersom den fysiske krops struktur altid vil følge den energetiske, ja så vil kroppens fysiske struktur også trækkes skæv. Mange af disse skævheder kan ses med det blotte øje, og vil kunne udarte sig til et symptom og på sigt sygdom.

Underbevidstheden kender svarene

Underbevidstheden kan kontaktes via den kinesiologiske test, som er den mest direkte og specifikke adgang og helt uden ubehag og smerte. Desuden kan man finde informationer vedrørende kroppens sundhedstilstand, samt hvad der eventuelt skal til for at opretholde sundheden – derved undgåes at bruge lang tid på at gætte sig frem til hvad svarene og løsningerne er.

Corrective Sounds behandlingen kan afhjælpe

Jeg benytter en udviklet sundhedsjournal, som kortlægger kroppens ubalancer. Når alle ubalancer er fundet ved hjælp af kinesiologisk testmetode, korrigeres kroppen så den  skaber den gode balance i kroppen med hjælp fra forskellige specialudvalgte og testede lydfrekvenser, farver og dufte fra æteriske olier – alle disse styrker kroppens selvhelbredende evne.

Kroppen genskaber balance i kroppen, så den kan hele og reparerer skader og andre traumer på vejen, der har forstyrret kroppens selvhelbredende kræfter.

Umiddelbart kan det lyde uforståeligt at lyde, farver, dufte og æteriske olier kan forbedre kroppens evne til at helbrede sig selv. Men undersøger vi det nærmere i vores bevidsthed, giver det god mening.

F.eks. kan vi komme i en bestemt sindstilstand af et stykke musik – et stykke klassisk musik kan fremme ro/glæde/koncentration hos nogle mennesker og hos andre mennesker kan det samme stykke musik skabe angst, uro, væmmelse.

Et rocknummer kan sætte lidt ekstra gang i løbeturen og hos andre kan samme stykke musik gør én frustreret.

Ligeledes viser flere undersøgelser, at f.eks. duften af friskbagt brød kan få kunder til at tilbringe mere tid i en butik og dufte af ny bil øger chancen for et salg af bil.

I dag forskes der fortsat i musikkens betydning for kroppens reaktioner, som eks. at der spilles roligt musik i ambulancer da det nedsætter patientens stress niveau under den givne sygdoms situation.

Vi behøver heller ikke at se os længe om for at konstatere at farver kan påvirke os på forskellig vis – noget som f.eks. reklamefolk er meget bevidste om og ligeledes er vi selv, når der vælges farver til vores bolig og shoppes tøj.

Den grundlæggende tanke bag muskeltesten er, at alt hvad et menneske har oplevet, lagres i kroppen som en slags ”kropshukommelse” svarende til computerens harddisk, og via muskeltesten kan der opnås adgang til denne ”kropshukommelse/harddisk”.

Corrective Sounds metoden benytter og behandleren stiller mundtlige udsagn til klientens kropshukommelse. Klientens kropshukommelse besvarer gennem muskeltesten med et ja eller nej svar. Sundhedsprotokollen indeholder rigtig mange forskellige udsagn om kroppens funktionsniveauer, og protokollen er udviklet over mange år og udvikles fortsat løbende.

I forbindelse med test af mindre årige børn testes en af forældrene eller en anden nærtstående til barnet. Mor eller far kan benyttes i testen i stedet for barnet og barnet kan så enten sidde på massagebriksen hos mor/far under hele testen eller blot under selve muskeltesten og korrigeringen.

Et behandlingsforløb indeholder en indledende samtale enten inden første behandling pr. telefon eller i begyndelsen af første aftale. Ud fra dette forbereder jeg din sundhedsjournal med dine oplysninger, så vi hurtigere kan præcisere dine behov, mål og forventninger.

Hver behandling indeholder testning, afbalancering samt afsluttende samtale. Du skal forvente 2-3 timer til samtale, muskeltest og afbalancering første gang.

  • Ved efterfølgende behandlinger skal du forvente 1½-2 timers behandlingstid. Og sidste gang 1 time behandlingstid.
  • Som voksen er der ofte behov for 4 behandlinger.
  • Mindre børn 2 eller 3 behandlinger af kortere varighed pr. gang.
fire syngeskaale

Behandlinger

  • Jeg tilbyder behandlinger i højt fagligt niveau, i trygge rammer og i afslappet atmosfære.
  • Som sundhedsfaglig person har jeg tavshedspligt.
  • Af hensyn til behandlingen føres der en journal der opbevares forsvarligt i aflåst skab.