Baggrunden for Corrective Sounds behandlingen

- En behandling der har effekt på både børn og voksne

Baggrunden for Corrective Sounds behandlingen

Corrective Sounds metoden er en holistisk og alternativ behandling hvor der bla. benyttes lydfrekvenser, farver og æteriske olier til at genskabe den gode balance i kroppen, hvorved de ubehagelige symptomer forsvinder helt eller delvist. 

Dette kaldes også energimedicin eller frekvensmedicin med baggrund i udenlandske forskning af bl.a. Bruce Lipton (Ph.d. i cellebiologi), James L. Oschmann (Ph.d. i biofysik), Candace Pert (Ph.d. neuroforsker), Susanne Ehdin (Ph.d. i immunologi), Audun Myskja (Norsk speciallæge) og mange flere forskere. Hvis man skulle få lyst til at læse yderligere materiale om emnet kan nævnte forfattere varmt anbefales. 

Jeg benytter en udviklet fremgangsmåde og protokol, som kortlægger kroppens ubalancer. Når alle ubalancer er fundet ved hjælp af kinesiologisk testmetode, korrigeres kroppen så den  skaber den gode balance i kroppen med hjælp fra forskellige specialudvalgte og testede lydfrekvenser, farver og dufte fra æteriske olier – alle disse styrker kroppens selvhelbredende evner.

Kroppen genskaber balance i kroppen, så den kan hele og reparerer skader og andre traumer på vejen, der har forstyrret kroppens selvhelbredende kræfter.

Desværre er det stadig begrænset, hvor meget forskning der er blevet lavet på dette område i forhold til sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse i Danmark, men adskellige personer kan vidne om at det hjælper til et sundt og bedre liv uden smerter, ubehag og andre symptomer herunder mig selv.

Umiddelbart kan det lyde uforståeligt at lyde, farver og olier kan forbedre kroppens evne til at helbrede sig selv. Men undersøger vi det nærmere, giver det god mening. F.eks. kan en person komme i en bestemt sindstilstand af et stykke musik – et stykke klassisk musik kan fremme ro/glæde/koncentration hos nogle mennesker og hos andre mennesker kan det samme stykke musik skabe angst, uro, væmmelse.

Et rocknummer kan sætte lidt ekstra gang i løbeturen og hos andre kan samme stykke musik gør én frustreret. Ligeledes viser flere undersøgelser, at f.eks. duften af friskbagt brød kan få kunder til at tilbringe mere tid i en butik og duften af ny bil øger chancen for salg af bil.

I dag forskes der fortsat i musikkens betydning for kroppens reaktioner, som eks. at der spilles roligt musik i ambulancer da det nedsætter patientens stress niveau under den givne akutte sygdoms situation. Vi behøver heller ikke at se os længe om for at konstatere at farver kan påvirke os på forskellig vis – noget som f.eks. reklamefolk er meget bevidste om og ligeledes er vi selv, når der vælges farver til vores bolig og shoppes tøj.

Den grundlæggende tanke bag muskeltesten er, at alt hvad et menneske har oplevet, lagres i kroppen som en slags ”kropshukommelse” svarende til computerens harddisk, og via muskeltesten kan der opnås adgang til denne ”kropshukommelse/harddisk”. Corrective Sounds metoden benytter og behandler stiller mundtlige udsagn til klientens kropshukommelse.

Klientens kropshukommelse besvarer gennem muskeltesten med et ja eller nej svar. Sundhedsprotokollen indeholder mange forskellige udsagn om kroppens funktionsniveauer, og protokollen er udviklet over mange år og udvikles fortsat løbende. I forbindelse med test af mindre årige børn testen en af forældrene eller en anden nærtstående til barnet. Mor eller far kan benyttes i testen i stedet for barnet og barnet kan så enten sidde på massagebriksen hos mor/far under hele testen eller blot under selve muskeltesten og korrigeringen.

Behandlinger

Jeg tilbyder behandlinger i  trygge rammer og i behagelig atmosfære. Som sundhedsfaglig person har jeg tavshedspligt. Af hensyn til behandlingen føres der en journal der opbevares forsvarligt i aflåst skab.